In deze periode voor de zomervakantie is het rustig in de VWG. Het is het seizoen zonder cursussen, lezingen en contactavonden en met veel minder vergaderingen. De meerdaagse excursies naar België en Duitsland zijn geweest en de broedvogelinventarisaties zijn bijna afgerond. De dagexcursies gaan nog wel door. 15 juni is de deadline voor dit julinummer van De Korhaan en de redactie verwacht van mij een “van de voorzitter”. Vanuit het bestuur kan ik melden dat we in gesprek zijn met verschillende kandidaten voor de te verwachten vacatures door het aanstaande vertrek van de secretaris (dit najaar) en penningmeester (volgend voorjaar). Met het huidige en het nieuwe bestuur willen we aan een goede structuur voor de vereniging werken, waarin de posities van de verschillende subgroepen en werkgroepen duidelijker zijn. We zien de vereniging daarbij als een bottom-up organisatie Het vele werk dat onder de vlag van de subgroepen plaatsvindt, staat centraal. Het bestuur coördineert, ondersteunt en faciliteert dat met plezier. Dit willen we in overleg met betrokkenen uitwerken. Daarnaast werken we ook aan het moderniseren van het huishoudelijk reglement en de statuten.