De lijst van de Werkgroepen van de Subgroep Avifauna vindt u sinds het aprilnummer op de adressenpagina op de laatste bladzijde. Ronald Beskers van de Werkgroep Nestkasten meldt dat ze dit jaar voor de 50e keer nestkasten hebben gecontroleerd. Een jubileum dus!