Wie wordt er niet blij wanneer hij de eerste Boerenzwaluwen door de lucht ziet zwieren. Zij hebben dan een lange vermoeiende reis achter de rug vanuit hun winterkwartieren in Afrika. De in Wales wonende schrijver Horatio -geen vogelaarraakte geboeid door hun trekgedrag en besloot de voorjaarstrek van de terugkerende zwaluwen te gaan volgen. Hij verhaalt over ontmoetingen met Boerenzwaluwen, die hij tijdens zijn tocht tegenkomt. Het was niet echt een zoektocht naar de trekwegen van de Boerenzwaluw. Dat manifesteert zich o.a. door het feit dat er ook enkele keren toch wel behoorlijke afstanden door hem zijn afgelegd per vliegtuig. Van een beschrijving van een trekroute via de landen die de zwaluwen tijdens hun tocht passeren is dan ook geen sprake. Zwaluwen komen verspreid aan bod met gegevens over inheemse namen, hun betekenis voor de bevolking en mythologie. Er is uit de literatuur geput over het leven van de Boerenzwaluwen, sterfte en onderzoek naar foerageergebieden. Hier en daar worden ontmoetingen met Afrikaanse vogelsoorten weergegeven. Voor zwaluwenliefhebbers biedt deze publicatie weinig informatie. Toch is het wel een boeiend boek om te lezen. Al is het alleen maar om te snuiven aan de sfeer in de landen die de auteur aandoet, hun geschiedenis en de mensen die hij ontmoet. De Boerenzwaluwen hebben daar bijna geen weet van. Zij steken het Afrikaanse continent voor een groot vliegend over