Voor deze rubriek zijn over de afgelopen periode te weinig waarnemingen binnengekomen om daar een overzicht van te kunnen samenstellen. Wellicht zijn de afgelopen vakantiemaanden daar debet aan. Het blijft van groot belang dat wordt bijgebonden welke vogels zich binnen het werkgebied ophouden. Een deel van de leden en ook niet-leden geeft meldingen door aan het Goois Vogelnet, een ander deel via waarneming.nl. Aan degenen die hun waarnemingen niet digitaal willen of kunnen doorgeven vragen wij hierbij om dit op de speciale waarnemingskaartjes te gaan of blijven doen. De kaartjes liggen op iedere leden- en lezingenavond klaar en kunnen daar worden ingeleverd. Dit kan ook bij de bestuursleden.