De redactie ontvangt uw kopij graag als volgt: • Geen opgemaakte tekst. Er kan wel vet of cursief gebruikt worden en zo nodig opsommingstekens. • Het gebruik van afkortingstekens zoveel mogelijk beperken. • Foto"s apart aanleveren, evenals de bijschriften. Altijd de naam van de fotograaf en de afgebeelde vogel vermelden en zo nodig de namen van de personen die op de foto staan. • Foto"s met voldoende resolutie aanleveren, minimaal 1 MB. • Bij langere artikelen met tussenkopjes werken. • Topografische aanduidingen conform die van topografische kaarten. • Is vakjargon noodzakelijk, dan deze verklaren. • Volgorde bij lijsten met vogelsoorten conform Avifauna van Nederland, deel len 2 (1999, 2001) Belangrijk: de redactie heeft besloten om met ingang van het volgende nummer de vogelnamen met een kleine letter te schrijven. Het hoofdlettergebruik gaf de afgelopen j aren veel verwarring en we volgen vanaf nu het groene boekje.