Op een frisse voorjaarsochtend ontmoeten Daan Buitenhuis (78) en Pascal Gijsen (29) elkaar rond de klok van zeven in de tuin van Buitenhuis. Met vereende krachten plaatsen ze enkele mistnetten van drie meter hoog over een lengte van 55 meter en sluiten ze een recorder met vogelgeluiden aan; daarna trekken ze zich binnen terug. Terwijl ze koffie drinken en hun gereedschap uitstallen, vliegen buiten de eerste zangvogels in het bijna onzichtbare net. Na een minuut of tien stappen ze naar buiten en inspecteren ze het mistnet. Er wiegen twee Koolmezen, drie Pimpelmezen, een Vink, een Heggenmus en een Keep in. Later op de ochtend klinkt er een zacht gejuich op, want dan hebben de eerste Zwartkop en Sijs van dit seizoen zich laten vangen.