De voorzitter, Rien Rense, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een aantal leden heeft aangegeven verhinderd te zijn, waaronder Egbert (en Conny Leij dekker). Dit betekent dat Wobbe Kijlstra de toelichting op het financieel verslag zal verzorgen. Overige mededelingen.