Elders in deze Korhaan staan berichten vanuit het bestuur over de plannen voor een nieuw logo voor de Vogelwerkgroep en over het beheer en de besteding van het in te stellen Sluijters Vogelfonds. De nieuwe activiteiten voor na de zomer zijn voorbereid en de broedvogelinventarisaties zijn bijna afgerond. Ook voor deze Korhaan is weer goede kopij ontvangen. Kortom de zomervakanties kunnen gaan beginnen. Ik wens u allen een goede zomer toe met veel vogelplezier.