Tijdens een broedvogeltelling op een van de eilandjes van de Natte Hond in het Eemmeer trof ik in een kolonie van kleine mantelmeeuwen tussen de nesten een golfballetje aan. Hoe kwam dat daar terecht? De dichtstbijzijnde golfbanen in Eemnes en Almeerder Hout liggen op kilometers afstand. Aanspoelen op dit hoog gelegen deel van het eilandje is niet mogelijk. Aanvoer door de lucht dus. Van meeuwen is bekend dat zij eieren van andere vogels kunnen roven. Kennelijk had een kleine mantelmeeuw een bezoek gebracht aan een oefenterrein van een golfbaan waar veel golfballetjes bij elkaar liggen en die voor eieren aangezien. Mijn medetellers, boswachters van Staatsbosbeheer vertelden dat zij wel vaker golfballetjes in meeuwenkolonies hadden aangetroffen.