De Natte Hond is nog niet zo lang geleden ontstaan, na het storten van flinke hoeveelheden slib en zand in het Remmeer voor het eiland de Dode Hond. Hierdoor is een aantal zandeilanden ontstaan, met daaromheen wisselende hoeveelheden slikranden, wat natuurlijk veel steltlopers aantrekt. Daarnaast is de Natte Hond dé plek voor een van de meest opzienbarende natuurverschijnselen in het Gooi. leder jaar, vanaf half juli, verzamelen enorme, ieder jaar nog toenemende aantallen casarca's zich op de Natte Hond om daar gezamenlijk de rui door te maken. Niemand weet waar deze aantallen vandaan komen, maar het blijft een erg mooi gezicht, hele kuddes van deze mooie oranje eenden.