De oproep om wat voor de rubriek ‘Wat zien ik’ te schrijven staat hierboven. Niet vermeld wordt dat we het ook plezierig zouden vinden als u reageert op de stukjes. Uw reactie kunt u naar de redactie mailen; ze worden dan in het volgende nummer geplaatst. In het vorige nummer stond een artikel over broedvogeltellingen in het Laarder Was(ch)meer. De redactie zou graag nog wat meer willen weten over dit gebied en vraagt u om te reageren op de oproep daartoe (op pagina 151).