Als je de verhalen moet geloven lijkt het erop, datje in de buitengebieden steeds minder onbekommerd kunt rondstruinen. Steeds enger wordt het daar. Ik heb het dan niet over het gevoel van onveiligheid, dat wordt veroorzaakt door hondenuitlaters die hun kuitenbijtertjes niet onder controle hebben. Ook niet over mountainbikers die plotseling opduiken en daardoor gevaar kunnen op leveren. Evenmin over die grote wolharige koeien in natuurterreinen die sommige mensen angst inboezemen. Nee, het gaat over schijnbaar engere zaken waar je geen grip op denkt te hebben. Zo verschijnen er jaarlijks berichten in de kranten van buizerds die in de broedtijd joggers en mountainbikers aanvallen. Een kwestie van omlopen als zo’n vogel dit gedrag vertoont langs een vaste route voorkomt het attaqueren. Sommige beheerders van terreinen plaatsen in zo’n geval borden, die wijzen op mogelijk gevaar door een aanvallende buizerd. ‘Kraaien’ die mensen aanvallen is een ander hot item. Het gaat om kauwen die door langdurig verblijf bij mensen hinderlijk om aandacht vragen door bedelen, pikken etc.