De afgelopen vijf jaar had ik het voorrecht om als een van de eersten de tijdschriften onder ogen te krijgen, die de verschillende natuurclubs en vogel werkgroepen ons toestuurden. Daar stond tegenover dat ik ze kort becommentarieerde. Mijn streven was om er iets meer van te maken dan een opsomming van inhoudsopgaven uit die natuur- en vogelbladen. Maar ... een samenvatting in drie zinnen zegt nog lang niet alles. Daarom heeft de redactie mij verzocht om met ingang van dit nummer echt een duik te nemen in de tijdschriften en dan één, of enkele opvallende artikelen wat diepgaander te bespreken. Zo kwam ik terecht bij onze noorderburen. De Grauwe Gans is het tijdschrift van de Vogel- en Natuurwacht ‘Zuid-Flevoland’. Hierin, zowel in het maart- als in het juninummer, een interessant artikel van Ton Eggenhuizen, dat ik hieronder verkort weergeef.