In de komende algemene ledenvergadering bespreken we onze plannen voor 2012. In essentie worden de gebruikelijke activiteiten voortgezet. Er is echter een belangrijke toevoeging. Door het beschikbaar komen van geld in het Dineke Sluijters Vogelfonds kunnen we projecten gaan financieren. Dat is nieuw voor ons. In de vergadering zal een adviescommissie worden benoemd voor het verzamelen en beoordelen van projecten. Het bestuur ziet met grote belangstelling uit naar voorstellen en verwacht veel van deze nieuwe werkwijze. Tijdens de ALV zullen de resultaten worden gepresenteerd van de ontwerp wedstrijd voor een nieuw logo van de VWG. Na de vergadering zijn er nog drie interessante presentatie door leden. Het beloofd een boeiende avond te worden.