Het waterhoen is een eenvoudig te herkennen vogelsoort met zijn met zijn rode kopschild en snavel met gele punt, groene poten met lange tenen en witte onderstaart als belangrijke kenmerken. Dit hoentje is eenvoudig te herkennen en daardoor een zogenoemde laagdrempelige soort. Een reden temeer om het waterhoen tot vogel van het jaar uit te roepen tot Vogel van het jaar 2012. Het is niet de enige reden. Er doen nogal wat verhalen de ronde dat het aantal broedparen de laatste decennia is afgenomen en dat dit ook geldt voor de aantallen overwinteraars. Voor