Ook dit winterseizoen wordt weer een Klapekstertelling georganiseerd. De landelijke tellingen zijn dit keer gepland op 17-18 december 2011 en 14-15 januari 2012. Op de algemene ledenvergadering van 24 november a.s. zal ik een overzicht meenemen van de te bezoeken gebieden. Belangstellenden kunnen zich dan voor één of meer gebieden aanmelden. Ik kan dan ook uitleg geven over de manier waarop de resultaten – ook “nulwaarnemingen” (geen klapekster gezien) – doorgegeven kunnen worden.