Dit compacte boekje is een echte zakgids met een geplastificeerde omslag die door zijn afmetingen en gewicht zelfs kan worden meegenomen in een jack. Snelzoekers met kenmerkende soorten van families en daarbij essentiële informatie verwijzen naar waar men in de gids ongeveer moet zoeken. Hij geeft bij elke soort korte en bondige informatie over zaken, die met oog en oor kunnen worden waargenomen. Als handreiking voor meer details geven de auteurs aan waar de betreffende soort te vinden is in het Handboek Vogels van Nederland van dezelfde uitgever. Voor elke soort is de informatie samengebracht op één bladzijde. Het bovenste deel daarvan is voor de afbeeldingen. Een verspreidingskaartje laat zien waar de soort kan worden aangetroffen. Bij de vogelafbeeldingen, die een hoge kwaliteit bezitten, is aangegeven waar speciaal op gelet moet worden. Het benedendeel bevat een tijdsbalk met de maanden waarin men de soort kan aantreffen. Verder wordt de status vermeld, waaruit de waarnemer kan opmaken of het wel of geen broedvogel is, wintergast, etc. Ook om welke aantallen het gaat. Kort en krachtig is de informatie over herkenning, gedrag, geluid en habitat. Een goed idee zijn de kijktips bij elke soort. Aan een aantal zeldzaamheden en exoten wordt apart aandacht geschonken. Een vondst zijn de op een dubbele pagina afgebeelde impressies van vogels in hun leefgebieden aan de kust, op het boerenerf, akkers, vochtig graslanden, moerassen en voertafels.