In 2012 bestaat de Vogel werkgroep 45 jaar. Voor dit lustrum zijn geen speciale activiteiten gepland. Toch is het nieuwe jaar feestelijk begonnen. De nieuwjaarsbijeenkomst voor nieuwe leden was geanimeerd en druk bezocht.