De rubriek Veldwaarnemingen geeft een overzicht van de via waamemingskaartjes gemelde waarnemingen. Deze waamemingskaartjes zijn vele jaren bewaard en vormen zo een waardevol archief. Tegenwoordig worden waarnemingen echter steeds minder gemeld via de kaartjes en steeds meer via internet op gooi.waameming.nl. Deze ontwikkeling is reden om de rubriek ‘Veldwaarnemingen’ een andere opzet te geven. In het vervolg zal in De Korhaan een uitgeschreven overzicht worden gegeven van de opvallende wamemingen in het werkgebied van de VWG in de voorgaande periode. Dit overzicht zal worden opgesteld door Engbert van Oort. Engbert verzorgt de rubriek al acht jaar nauwgezet, en wij waarderen het zeer dat hij dit in de nieuwe opzet wil blijven doen. Wij wensen hem veel succes hierbij.