Vanaf de oprichting is er in De Korhaan een rubriek geweest waarin waarnemingen van de leden zijn vermeld. Aanvankelijk gaf men die op diverse wijzen door. Later is een waamemingskaartje ontwikkeld, dat kon worden opgestuurd of afgegeven. Nu na 45 jaar is daar een einde aan gekomen. Na lang getouwtrek is het dan eindelijk zover. Het tot nu toe gebruikelijk overzicht verdwijnt, doorgeven via waamemingskaartjes is niet meer mogelijk en de rubriek krijgt een andere opzet. Vanaf deze editie van de Korhaan gaan we over op het digitale tijdperk om via de ingevoerde waarnemingen bij Waameming.nl/hetgooi een overzicht te verzorgen. Via deze weg wil ik bedanken voor het trouw insturen van hun gegevens. Het archief puilt door hun meldingen van gegevens die nu op ‘zolder’ liggen te verstoffen.