Diverse keren is op de Naarder Eng onderzoek gedaan om na te gaan welke soorten broedvogels er voorkomen. De laatste keer dat het als apart gebied is geïnventariseerd was in 1973. In dat jaar zijn net als in 2010 zijn behalve de soorten ook hun aantallen vastgelegd. De Naardere Eng ligt tegen het Gooimeer in de oostpunt van de gemeente Naarden tegen Huizen. Het gebied is grotendeels eigendom van het Goois Natuurreservaat. Van de 95 ha bestaat 55 ha uit bos. Het bouwland van de engen wordt afgewisseld door percelen met loof- en naaldbos. Hier en daar zijn nog restanten aanwezig van percelen fijnspar, die dienst deden voor het kweken van kerstbomen. Het aanzien van het gebied is in de afgelopen decennia vrijwel onveranderd gebleven. De verschillen zijn in soorten en aantallen zijn echter groot. Een vergelijking van de aangetroffen soorten laat zien, dat dit aantal toenamen van 34 naar 39. Maar liefst veertien soorten zijn nieuw, waaronder nijlgans, zwarte specht, boomkruiper grasmus en putter.

De Korhaan

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken

Dick Jonkers. (2012). Nieuwe uitgaven van de Vogelwerkgroep. Publicaties zijn te lenen uit de verenigingsbibliotheek. De medewerkers krijgen gratis een exemplaar. De Korhaan, 46(1), 35–38.