De voorzitter, Rien Rense, opent de vergadering en heet de vele aanwezigen van harte welkom. De secretaris/penningmeester, Wobbe Kijlstra, is helaas verhinderd. Aan de agenda wordt toegevoegd: het uitreiken van een oorkonde van verdienste.