Heel, heel lang geleden heb ik met de helaas eind jaren 80 overleden Barend van Ingen uit Naarden, oprichter van het Vogelasiel Naarden, meer dan tien jaar vogels gevangen. Meestal deden we dat in de trekperiode in de rietvelden langs de Zanddijk bij Naarden. Vele duizenden vogels kregen een ring aangelegd en ik kan me de vangsten van een ortolaan, diverse ijsvogels, wielewalen etc. nog goed voor de geest halen. Door omstandigheden en het overlijden van Barend stopte ik met deze activiteit en heb daarna nog enige jaren de ringen van kleine zwanen af gelezen. Toen ook dat stopte kregen andere hobby’s en mijn werk de overhand.