Het Constant Effort Site (CES) is een langjarig Europees onderzoek met als doel het verzamelen van informatie die bijdraagt tot het verklaren van veranderingen in vogel populaties. In het CES wordt gekeken naar reproductie, overleving en monitoring van de broedvogelpopulatie. Dit gebeurt elk jaar in twaalf vastgestelde perioden van tien dagen, waarin eenmaal wordt gevangen met een vaste mistnetopstelling. In Nederland is in 2011 het CES uitgevoerd op 38 locaties. Hierdoor kan men een vergelijking maken tussen gebieden binnen Nederland. Daarnaast kan Nederland ook ten opzichte van de rest van Europa worden bekeken en kan een vergelijking tussen verschillende jaren worden gemaakt.