De nestkastcontroles zijn weer begonnen. Bij mijn wekelijkse rondgang op De Snip, vergezeld door mijn partner Hanneke, stuitten we op een in het begin van de eerste week van april op iets verrassends. Lopend van de ene nestkast naar de andere vloog er op 50-80 cm afstand al fladderend iets weg. Leeuwerik was mijn en onze eerste gedachte, maar het ging allemaal zo snel, dat we naar de verdere details alleen maar konden gissen. Later bleek dat we op iets heel bijzonders gestuit waren. De vogel moest hier een nest hebben, dat leek zeker, maar zoek dat maar eens in een omgeving van allemaal grassen en pollen. Met een paar ogen erbij en voorzichtig manoeuvreren in verband met het kunnen vertrappen, vond mijn partner het prachtig verborgen nestje in een pol gras met vier eitjes erin.