Op 15 juni jl. kon ik aanwezig zijn bij de opening van het speelbos. Officieel vond die plaats door de burgemeester van Laren. Feitelijk door de aanwezige kinderen, die in het beekje speelden en meteen met boomtakken in de weer gingen. Het speelbos is een van de eerste projecten waaraan een bijdrage is toegekend door het Dineke Sluijters Vogelfonds. Het is een initiatief van twee van onze leden: Nicole en Johan van Gans. Ik wil hen complimenteren met het realiseren van. dit idee. In deze Korhaan staat een artikel over het project. Ik wil u aanraden om ook zelf te gaan kijken en dan kinderen mee te nemen. Het speelbos ligt bij het groepsverblijf ‘t Laer van het Goois Natuurreservaat. Deze zomer kunnen opnieuw projectvoorstellen voor het fonds worden ingediend. Ik verwacht daar veel van.