Voor u ligt het zomernummer van De Korhaan. Op het moment dat ik dit schrijf is het eindelijk zonnig en warm. Mooi weer om te vogelen. Dat zult u in de komende tijd in uw eentje moeten doen, want de excursies stoppen in de zomermaanden. Eind augustus beginnen ze weer. Paul Keuning heeft zich ook deze keer beijverd om de inhoud van de ingekomen vogelbladen weer te geven. Het is een flinke lijst geworden. Vooral de uitgebreide samenvatting van een artikel uit De Takkeling heeft me getroffen. Het geeft een onthutsend beeld van de vervolging van roofvogels.