Het ring-MUS project is in 2010 gestart door het Vogeltrekstation in Wageningen. Reden is het feit dat Nederland voor 16% stedelijk gebied heeft en we eigenlijk weinig weten over de voor- en/of achteruitgang van de daar broedende vogels. Steden en dorpen zijn een belangrijk gebied voor vogels om te overleven. Vogelbescherming heeft aangegeven dat van de ruim 50 stadsvogels er zeven op de Rode Lijst staan, waarin bedreigde vogelsoorten staan. Vogelbescherming organiseert al jaarlijks een teldag voor tuinvogels, maar door vogels individueel herkenbaar te maken is er misschien meer resultaat te behalen. Het ring-MUS project heeft ten doel de verspreiding, de reproductie en de sterfte van ‘stadse’ vogels te volgen, waardoor oorzaken van toe- of afname beter in kaart gebracht kunnen worden. Het ringen van vogels lijkt hiervoor een goed middel.