Met de fiets op weg van Amersfoort via Arkemheen en de Eempolders, stak ik met het pontje in Eemdijk de Eem over. Op de beschoeiing aan de overkant stond een waterhoen met uitgestoken vleugels te dreigen naar een meerkoet die uitvallen deed vanuit het water naar het waterhoen. Het waterhoen ging het water in, waarna een gevecht zich ontwikkelde en beiden onder water verdwenen. Kennelijk heeft het waterhoen de strijd niet overleefd, want alleen de meerkoet kwam boven, terwijl ik het waterhoen niet meer heb kunnen ontdekken. Een raar geval, want ik heb ook geen dode vogel zien drijven.