Wie kent Bertus van den Brink nou niet. Overal en altijd actief, maar soms moet ook Bertus ergens mee stoppen. Najaren van fantastische inzet heeft Bertus besloten om zijn activiteiten als excursieleider bij de Vogelwerkgroep te beëindigen. Het team excursieleiders heeft Bertus uitgebreid bedankt met een herinneringsboek en het betere koorgezang tijdens een gezamenlijk weekeinde begin oktober in het Lauwersmeer. Ook hierbij nogmaals onze hartelijk dank voor de geweldige inzet van Bertus als excursieleider.