Het koude en verder onberekenbare voorjaar heeft er, althans op De Snip, een van de mooie natuurterreinen van het Goois Natuurreservaat, voor gezorgd dat halverwege het broedseizoen, nog talloze nestkasten onbezet waren. De bonte vliegenvangers, die doorgaans 1-3 weken later gaan broeden dan bijv. de mezen, hebben van deze leegstand dankbaar gebruik gemaakt. Werden er in de voorgaande jaren maximaal vijf nestkasten door vliegenvangers bezet, dit jaar stopte de teller op 13. De nesten telden 6 à 7 jongen per nest met vaak een niet uitgekomen ei. Zo konden we bijna 60 jonge bonte vliegenvangers ringen op De Snip. Een ongekend aantal.