Vanaf haar oprichting van bedrijft de Vogel werkgroep promotie-activiteiten. Een van de middelen die hiervoor wordt ingezet is een promotiekraam. In de afgelopen jaren heb ik mij hiermee bezig gehouden. Door drukker wordende werkzaamheden kan ik mij niet meer vrijmaken om met de kraam naar bijeenkomsten en manifestaties te gaan en daar acte de présence te geven. Er wordt nu gezocht naar iemand die mijn werk wil overnemen. Om die taak te verlichten zou het fijn zijn als enkele leden zich zouden aanmelden als kraamheer/kraamvrouw. Samen met degene die de verantwoordelijkheid voor het kraamgebeuren heeft kunnen die dan een bijstandsteam vormen, dat incidenteel kan assisteren of inspringen. Daarnaast kan worden gebrainstormd over andere mogelijkheden om de bekendheid van de Vogel werkgroep (VWG) te vergroten en samen worden gewerkt met degene die de public relations onder zijn hoede heeft.