De Vogelwerkgroep Het Gooi en Omstreken is een grote, actieve vereniging in een rijk geschakeerd werkgebied met een grote rijkdom aan vogels. Zoals de statuten omschrijven is de doelstelling van de vereniging: ‘Het bestuderen en beschermen van de in het wild levende vogels binnen het werkgebied.’ Net als vogels zijn ook VWG-leden er in verschillende soorten: Korhaanlezers, actieve leden, werkers, genieters, twitchers en supporters. De motieven om lid te zijn lopen sterk uiteen. Momenteel telt onze ledenlijst zo’n 750 leden. Veel leden zijn vooral lid om de vogels te steunen. Zij ontvangen ons verenigingsblad De Korhaan en komen soms naar een lezing of excursie. Een flink deel van de leden is ook zelf aan de slag met de bestudering en bescherming van vogels. We treffen hen in de diverse subgroepen van onze vereniging. Zij zorgen voor nestgelegenheid, tellen broedvogels, proberen kwetsbare nestsituaties te beschermen of zorgen voor kennisoverdracht in onze cursus op lezingenavonden of tijdens excursies. Voor al deze soorten leden is een plaats in de VWG, maar hoe je het ook wendt of keert: we zijn een vogel werkgroep. Het zijn de leden die het doen. De vereniging bestaat dankzij de subgroepen. De VWG is er daarom ook voor de leden: voor leden die plezier beleven aan vogels.