Om de resultaten van het terreinbeheer op reptielenpopulaties te kunnen volgen, is een goed opgezet monitoringsprogramma een absoluut vereiste. Vrijwel vanaf de start van de reptielenmonitoring door RAVON is het Gagelveld in het Nationaal Park De Meinweg opgenomen in het programma van de Werkgroep Monitoring. In de afgelopen twintig jaar (1995-2014) is traject 913 jaarlijks consequent zeven maal gemonitord en is tegelijkertijd het toegepaste beheer in dit deel van de de Meinweg nauwkeurig gevolgd. In dit artikel wordt getracht een verband te leggen tussen populatieschommelingen bij vijf soorten reptielen en het effect van diverse beheeringrepen op hun habitat.

, , , , , , ,
RAVON

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

T. Lenders. (2015). Het effect van dynamisch terreinbeheer op populaties van reptielen. RAVON, 17(1), 2–6.