Dit waarnemingen-overzicht omvat 2014. Er zijn weer heel veel waarnemingen aan het databestand toegevoegd. De resultaten zijn net als voorgaande jaren weergegeven in de vorm van kaarten per soort. Per soortgroep wordt een korte toelichting op deze kaarten gegeven. Waarnemingen-overzichten vóór 2013 verschenen in het tijdschrift RAVON; vanaf 2013 verschijnt het overzicht als PDF op www.ravon.nl/tijdschrift.

, , , ,
RAVON

CC BY 3.0 NL ("Naamsvermelding")

RAVON

J. van Delft, J. Kranenbarg, A. de Bruin, & P. Frigge. (2015). Waarnemingenoverzicht 2014. RAVON, 17(4), 1–32.