Het zoete water is in Nederland, meer of minder vervuild, nog steeds in ruime mate aanwezig. Er bestaat een grote variatie, van beekjes tot rivieren, van poeltjes tot uitgestrekte meren. Het is dan ook niet verwonderlijk dat ons land, in vergelijking met andere Noord- en Midden-Europese landen, rijk is aan soorten zoetwatermollusken. Alleen het grondwater en de weinige brongebieden kennen niet of nauwelijks een eigen molluskenfauna; dat verandert pas in meer zuidelijke streken, vooral in en ten zuiden van de Alpen.