Van de zeven klassen die samen het fylum Mollusca (Weekdieren) vormen, komen er slechts twee, de slakken (Gastropoda) en de mossels of tweekleppigen (Bivalvia), in dit boek ter sprake. Bij de overige klassen gaat het uitsluitend om zeebewoners. Dit geldt voor de keverslakken (Polyplacophora), de stoot- of olifantstanden (Scaphopoda), de inktvissen (Cephalopoda), de Monoplacophora, met een kapvormige schelp (recent pas sinds enkele tientallen jaren uit diep tot zeer diep zout water bekend), en de wormvormige Aplacophora. Het is niet eenvoudig om in deze onderling sterk uiteenlopende klassen het gemeenschappelijke bouwplan van de weekdieren te herkennen. Tussen een voortkruipende slak, een actief zwemmende inktvis en een vastgehechte mossel bestaat een wereld van verschil.