In de natuur komen grote aantallen verschillende soorten organismen voor. Bij de insecten gaat het daarbij om miljoenen recente soorten. De wat bescheidener weekdieren of mollusken (Mollusca) brengen het tot een grootte-orde van honderdduizend. Op de vraag wat precies een soort (species) genoemd moet worden, zal niet elke systematicus hetzelfde antwoord geven. Er zijn boeken over volgeschreven. Eenvoudig gezegd brengen verschillende soorten in de natuur onderling geen vruchtbare nakomelingen voort. Vinden we in een sloot twee goed herkenbare, dus verschillende vormen, zonder tussenvormen, dan nemen we aan dat er geen bastaardering optreedt en dat we met twee soorten te maken hebben. Uiteraard moet het dan wel om kenmerken gaan die intermediaire toestanden toelaten.