Binnen de Nederlandse natuurbescherming hebben de mollusken tot nu toe nauwelijks aandacht gekregen, dit ondanks het feit dat het steeds duidelijker wordt dat de Nederlandse malacofauna aan het veranderen is. Verscheidene uitheemse soorten zijn de laatste decennia in Nederland verschenen en sterk toegenomen, terwijl sommige inheemse soorten daarentegen juist lijken te zijn afgenomen. In dit hoofdstuk, grotendeels gebaseerd op een hoofdstuk in het Jaarboek Natuur 1997 (DE BRUYNE & WALLBRINK 1997A), wordt getracht in het kort een overzicht te geven van de status en toestand van de Nederlandse zoetwatermollusken.