Ruim twee miljoen jaar geleden begon met het IJstijdvak (Kwartair) een zeer bewogen, sterk tot de verbeelding sprekend stuk geologische geschiedenis, waar we volgens sommigen nog middenin zitten. Het klimaat was aan grote schommelingen onderhevig, met alle gevolgen van dien: landijs tot in Nederland en een enkele keren droogvallende zuidelijke Noordzee, waardoor dan bijv. Engeland aan continentaal Europa vast kwam te zitten. In dit tijdperk begon zich de recente Nederlandse land- en zoetwaterflora en ‑fauna te ontwikkelen. Sommige van de soorten die toen hier voorkwamen, leven nu nog steeds in ons land. Veel soorten zijn er inmiddels alweer verdwenen. We kennen ze alleen als fossielen uit Nederland. Ze zijn uitgestorven of komen alleen elders in Europa nog levend voor.