Onze kennis over de levende natuur zou aanzienlijk beperkter zijn dan die nu is, als er niet al eeuwen lang verzamelingen van planten en dieren waren aangelegd. De musea spelen daarbij een bijzonder belangrijke rol. Het materiaal dat zich daar bevindt bevat een schat aan gegevens, waar op tal van manieren een nuttig gebruik van werd en wordt gemaakt. Die grote centrale collecties zijn voor een niet gering deel bijeengebracht door enthousiaste amateurs, een term die hooguit aangeeft dat de betrokkenen niet betaald werden voor hun werk. De meeste gebruikers van dit boek zullen tot deze categorie behoren. Soms zullen zij een verzameling aanleggen. Dit boek plaatst daar, wellicht ten overvloede, enkele kanttekeningen bij. Een goede verzameling is een waardevol bezit, al valt dat niet eenvoudig in geld uit te drukken. Het is verstandig daarbij aan de toekomst te denken, aan de mogelijkheden die o.a de musea bieden om zo’n bezit niet verloren te laten gaan.