Nederland is rijk aan soorten zoetwatermollusken, die over het algemeen redelijk tot goed bekend zijn. Veel van onze kennis is echter verouderd. Zo bleek bij de samenstelling van dit boek, door vergelijking met buitenlandse literatuur, dat er dringend onderzoek nodig is aan diverse in Nederland (misschien) voorkomende soorten. Dat geldt in het bijzonder voor sommige onder voorbehoud opgenomen ‘moeilijke soorten’ poelslakken en posthoornslakken, die niet bevredigend kunnen worden gekarakteriseerd. Van de meeste soorten weten we gelukkig veel meer, en de volgende drie hoofdstukken stellen al deze soorten, met hun determinatiekenmerken, verspreiding en biologie aan de lezer voor.