De nerieten zijn bijzonder opvallende zoetwaterslakjes door hun karakteristieke schelpvorm en het unieke kleurpatroon, dat helaas vaak moeilijk herkenbaar is. Ook uit de systematische indeling blijkt het bijzondere karakter van deze ‘oerslakjes’ (Archaeogastropoda).