Van de zeven klassen die samen het fylum Mollusca (Weekdieren) vormen, komen er slechts twee, de slakken (Gastropoda) en de mossels of tweekleppigen (Bivalvia), in dit boek ter sprake. Bij de overige klassen gaat het uitsluitend om zeebewoners. Dit geldt