De muizenoortjes kunnen niet gemakkelijk met andere slakken worden verward. Ze horen tot een groep van slakken die al heel lang in hun evolutionaire geschiedenis in kustgebieden voorkomen. Ze worden wel eens over het hoofd gezien als het gaat om landslakken en ook niet altijd behandeld als waterslakken.