De poelslakken zijn vrij kleine tot grote slakken, die vrijwel overal in onze zoete wateren wel met één of meer soorten voorkomen. Ze hebben variabele, vaak wat slordig gebouwde huisjes, met mondranden die duidelijk niet zouden passen bij een regelmatig rond tot ovaal operculum, dat dan ook niet voorkomt bij deze dieren. Juist door hun grote variabiliteit in schelpvorm en grootte, die vermoedelijk ten dele wordt bepaald door milieu-invloeden, worden soortverschillen gemaskeerd.