De blaashorens zijn door hun linksgewonden, meestal opvallend regelmatig gebouwde schelpen meteen te herkennen. Ze komen in het hele land voor. De soort met de merkwaardige naam ‘slaapslak’ (naar hypnorum) is in de meeste gebieden duidelijk zeldzamer dan de andere twee en daardoor wat extra interessant.