De schijfhorenslakken, ook wel posthorenslakken genoemd, dragen hun naam met ere. De schelpen zijn schijfvormig, al valt er wel een boven- en een onderkant aan te herkennen. Je zou ze net zo goed rechts- als linksgewonden kunnen noemen. De ‘echte’ windingsrichting, linksom, wordt uit de anatomische bouw van de dieren afgeleid. Schijfhorenslakken zijn in heel Nederland te vinden. De soorten variëren van groot tot klein, en in hun voorkomen van bijzonder algemeen tot zeldzaam. Bij het op naam brengen gaat het net zo, dat is soms heel gemakkelijk, maar kan ook erg lastig zijn.