Niemand zou op basis van de bouw van de schelp bedacht hebben dat de mutsslakken niet nauw verwant zijn met de kapslakken (Acroloxidae). Toch hebben we kennelijk te maken met aparte families (zie ook blz. 117). Tot de mutsslakken hoort een soort zoetwaterslak, de smurfslak, die pas in 1960 als aparte soort werd herkend. Nadat men eerst heeft geopperd dat het hier om een ingevoerde soort zou gaan, moet inmiddels worden toegegeven dat dat niet het geval is. Er is lange tijd niet goed gekeken.