De fraaie grote tweekleppigen uit het zoete water zijn algemeen bekend, al zal niet iedereen zich realiseren om welke soorten het daarbij precies gaat. Onze verre voorouders gebruikten de schelpkleppen al voor verschillende doeleinden. In grote delen van het land zijn de dieren gelukkig niet zeldzaam. Nadat het er in onze rivieren slecht voor ze heeft uitgezien, is er nu duidelijk sprake van een herstel. Alleen de bataafse stroommossel is blijkbaar nog (?) niet terug van weggeweest.